Chào mừng bạn đến với Chillgroup  |  Email: minhtv285@gmail.com

Chào mừng bạn đến với Chillgroup  |   0916.257.890

Giao hàngToàn quốc

Hotline0916 257 890

Uốn thông minh Every Eazy Perm

Giá: 239.000 đ
Trạng thái: Có sẵn

UỐN LẠNH/UỐN NÓNG/TRỰC TIẾP ĐA NĂNG

Thuốc uốn Gel đa năng thông minh

Khối lượng tịnh: Net Wt. 5.07 oz./150ml

Tác nhân khử: Cysteamine (Thành phần hoạt tính) Ethanolamine.

Hiệu quả sóng xoăn: 80

Độ pH: 8.8

Tính kiềm ( Khả năng mở biểu bì): 4.4

Giá trị TG (Khả năng khử liên kết lưu huỳnh đôi): 10.0

Every Eazy Perm

UỐN LẠNH/UỐN NÓNG/TRỰC TIẾP ĐA NĂNG

Thuốc uốn Gel đa năng thông minh

Khối lượng tịnh: Net Wt. 5.07 oz./150ml

Tác nhân khử: Cysteamine (Thành phần hoạt tính) Ethanolamine.

Hiệu quả sóng xoăn: 80

Độ pH: 8.8

Tính kiềm ( Khả năng mở biểu bì): 4.4

Giá trị TG( Khả năng khử liên kết lưu huỳnh đôi): 10.0


Hỏi Đáp:
Please choose a unique and valid username.

© Copyright 2024 All Right Reserved | Powered by Chillgroup

0916 257 890